IBHUBANESWAR - IKONARK - IPURI - IBHUBANESWAR
Ukuqinisekiswa :-( INKQUBO YOKUSUKA 1st APRIL - SEPTEMBA KA-30THO, UKUSUKA KWE-26TH OCT-14TH DEC 2018 NOKUSUKA KWI-16TH JAN KU-31ST MARCH 2019)

Indleko Ngomntu Ihotele yebhajethi Ihotele ephezulu Ihotele ye Deluxe Ihotele ehotele
02 Abantu 5499 6199 8299 11099
04 Abantu 3899 4599 6599 9499
06 Abantu 3599 4299 6299 9199
08 Abantu 4199 4899 6899 9799
10 Abantu 3799 4499 6499 9399
12 Abantu 3499 4199 6299 9099
20 Abantu 3499 4199 6299 9099
Ibhedi elongezelelweyo 3299 3799 4999 6699

Ukuqinisekiswa :-( INKQUBO YOKUPHUMA KWI-OCTI YE-1ST - I-OCT YE-25TH & KUSUKA 15TH DEC 2018 KU-15TH JAN 2019)

Indleko Ngomntu Ihotele yebhajethi Ihotele ephezulu Ihotele ye Deluxe Ihotele ehotele
02 Abantu 6599 7499 9899 13399
04 Abantu 4699 5499 7899 11399
06 Abantu 4299 5099 7599 10999
08 Abantu 4999 5899 8299 11699
10 Abantu 4599 5399 7799 11299
12 Abantu 4199 5099 7499 10999
20 Abantu 4199 5099 7499 10999
Ibhedi elongezelelweyo 3999 4499 5999 7999