Cela ifowuni kwakhona
  • Ukuba ikhansekile phambi kweentsuku ze-60 zomhla wokufika: I-25% yesibalo semali yokuhlala iya kuhlawuliswa njengentlawulo yokugcina.
  • Ukuba ikhanseliwe kwii-30-60 iintsuku zomhla wokufika: I-40% yesibalo semali yokuhlala iya kuhlawuliswa njengentlawulo yokugcina.
  • Ukuba ikhanseliwe kwii-21-30 iintsuku zomhla wokufika: I-50% yesibalo semali yokuhlala iya kuhlawuliswa njengentlawulo yokugcina.
  • Ukuba ikhanseliwe kwii-07-21 iintsuku zomhla wokufika: I-75% yesibalo semali yokuhlala iya kuhlawuliswa njengentlawulo yokugcina.
  • Ukuba ikhanselwe ngaphakathi kwii-07 iintsuku zomhla wokufika: I-100% yesibalo semali yokuhlala iya kuhlawuliswa njengentlawulo yokugcina.
  • Xa kungabikho kwe-No-show okanye ukuHlola ngaphambi komhla wokuhamba: I-100% yesibalo semali yokuhlala iya kuhlawuliswa njengentlawulo yokugcina.