Cela ifowuni kwakhona

Faka iinkcukacha zakho ngezantsi ukucela umnxeba kwakhona kwaye siza kuphinda sidibanise ngokukhawuleza kunokwenzeka.